» OPERATOR ROKU 2010 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OT PZK - SP7HT TADEUSZ RACZEK

Tradycyjnie przypadł mi w udziale wielki zaszczyt wygłoszenia mowy pochwalnej, przedstawiającej sylwetkę Operatora Roku 2010 ziemi świętokrzyskiej. Gwoli więc dochowania wierności ceremoniałowi, przypomnę w paru słowach to, o czym wiemy, jestem przekonany że wszyscy wiemy.

Niezwykłą i piękną biografią Pana Tadeusza Raczka SP7HT można by obdzielić kilka osób. Zawsze skromny, ciepły, gotowy nieść pomoc w rozwiązywaniu problemów. Jego losy są związane nierozerwalnie z historią krótkofalarstwa w SP i ziemią świętokrzyską.

Życie przydzieliło mu różne role, a jego niezwykła osobowość sprawia, że były i są to role pierwszoplanowe. Niezależnie od tego czy była to rola wychowawcy, publicysty, analityka czy operatora stacji Dx-owej.

Jest zawsze sobą, bezkompromisowy, odważny, pozornie szorstki, ale działający zawsze w obronie ideałów.

Szanowni Państwo, niech mi zatem będzie wolno w mojej laudacji pozwolić sobie na akcent osobisty. Czytając rozliczne publikacje Pana Tadeusza nie opuszcza mnie świadomość że czas poświęcony na lekturę prócz zdobywania wiedzy technicznej, jest też źródłem duchowych korzyści. Moja z natury wiara w jasny przekaz zawsze jest spełniana. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, by pokazać że są wśród nas osoby które można podziwiać, szanować darzyć przyjaźnią które nie dają nam złudzeń, lecz są tragarzem wiedzy technicznej, szlachetnej wiedzy która nas buduje i wzmacnia. Jestem przekonany, że w tej krótkiej laudacji nie udało mi się opisać wszystkich zalet Pana Tadeusza. Osoby o tak szerokich zainteresowaniach, ogromnej pracowitości i aktywności DX-owej, żywię przekonanie, iż rolę jaką ma do odegrania w społeczności krótkofalarskiej będziemy mogli śledzić w prasie krótkofalarskiej, na pasmach amatorskich a przede wszystkim w klasyfikacji DXCC.

Dlatego jestem niezwykle rad, że Pan Tadeusz Raczek SP7HT, jest aktywnym członkiem świętokrzyskiej społeczności krótkofalarskiej. To zaszczyt i honor winszować osobie wielkiej, skromnej nagrody, osobie która za życia jest legendą, legendą Krótkofalarstwa Polskiego.

SQ7LQJ Janek