Szanowni Państwo!

Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, a równocześnie przyjemność, przedstawienia Państwu sylwetek najsławniejszych krótkofalowców naszego regionu. Pozwolę sobie w skrócie przybliżyć państwu niektóre aspekty z ich życia. Krótkofalowcy z natury są marzycielami, niezwykłe wrażliwi z wyczuciem harmonii i pokojem ducha. Być może, dlatego wybrali podróże eterowe, jako sposób na życie po ciężkiej zawodowej pracy.

Krótkofalowcy bardzo cenią sobie wartości „rodzinne”, posiadając dzieci, wnuczęta i zawsze znajdują złoty środek podkreślając, że praca, hobby są bardzo ważne, ale są też inne ważne rzeczy, o których nie można zapominać.

Dla nas jesteście osobami, które cechuje wyjątkowa skromność, uczciwość i niezłomne zasady moralne, a także pracowitość. Niech mi będzie wolno wyrazić swoje serdeczne podziękowania za wszystko, co czynicie przez lata pracy dla wszystkich krótkofalowców oraz dla dobrego imienia Polskiego krótkofalarstwa, ale przede wszystkim za to, jakimi jesteście ludźmi: pomocni, bezinteresowni, prawi, pozbawieni cech egoizmu - tak charakterystycznych dla dzisiejszego świata. Wasze sukcesy zachęcają do pójścia w wasze ślady, co skutkuje wzrostem zainteresowania krótkofalarstwem na ziemi świętokrzyskiej.

Pragnę podkreślić, że honorujemy osoby, które całym swym życiem zaświadczają, że można być idealistą bez głoszenia pięknych haseł i bohaterem bez patosu.


SQ7LQJ Janek

SP7HT - Tadeusz Raczek

Powszechnie znany i szanowany członek Świętokrzyskiego środowiska krótkofalarskiego. Twórca najmocniejszego w Polsce kieleckiego środowiska DX-owego. Wychowawca i przewodnik wielu pokoleń krótkofalowców polskich. Członek PZK nieprzerwanie od lat 50-tych. Animator ruchu krótkofalarskiego na terenie Kielc i województwa kieleckiego obecnie świętokrzyskiego. Konstruktor wielu urządzeń nadawczych i odbiorczych oraz systemów antenowych. Publikuje artykuły na tematy krótkofalarskie w polskiej oraz amerykańskiej prasie krótkofalarskiej. Pełnił społecznie różne funkcje w wojewódzkich władzach Polskiego Związku Krótkofalowców.

Członek SPDX Club od 10.06.1961 roku.

Pierwszy polski krótkofalowiec, który został wpisany na listę DXCC Honor Roll oraz pierwszy, który wspiął się na piedestał DXCC Honor Roll #1.

Posiadacz TOP of Honor Roll # 1 MIXED od 07.06.1985 roku.
Honor Roll MIXED od 05.12.1979r.

Odznaka Honorowa PZK nr 141; 1980.04.13,
Odznaczony złotą odznaką PZK nr 25/Z , 2003.05.17

Honorowy członek PZK od 18 maja 2008r.

Osiągnięcia w DXCC stan na dzień 06.01.2015 - MIXED 340 / 374

SP7ASZ - Andrzej Kojer

Członek PZK nieprzerwanie od początku lat 60-tych. Animator ruchu krótkofalarskiego na terenie Kielc i województwa kieleckiego obecnie świętokrzyskiego. Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń krótkofalowców. Jego niewyczerpana energia sprawia, że w czasie blisko 50-letniego członkowstwa w PZK pełnił wiele funkcji wykazując się zdolnościami organizacyjnymi. Działacz LOK, w latach 1964–1978 instruktor Klubu SP7KAK. Wieloletni instruktor Klubu SP7PZN. Konstruktor wielu amatorskich urządzeń nadawczych i odbiorczych, członek Świętokrzyskiego Klubu Krótkofalowców SP7PKI, szef ds. łączności, wieloletni Prezes, Z-ca Prezesa, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiego OT03 PZK. Członek SPDX Club od 30.10.1968 roku.

Posiadacz TOP of Honor Roll # 1 MIXED od 16.07.1995 roku.
Honor Roll MIXED od 16.05.1995r.

Odznaczony odznaką honorową PZK Nr 324/1992r.,
Złotą odznaką PZK nr 23/Z – 2003r.

Osiągnięcia w DXCC stan na dzień 06.01.2015 - MIXED 340 / 356

SP7CVW - Jerzy Śleźnik

Członek PZK nieprzerwanie od początku lat 60-tych. Animator ruchu krótkofalarskiego na terenie Kielc i województwa kieleckiego obecnie świętokrzyskiego. Nauczyciel i wychowawca kilku pokoleń krótkofalowców. Wieloletni członek Klubu SP7PZN. Prezes Świętokrzyskiego OT03 jedną kadencję, członek Świętokrzyskiego Klubu Krótkofalowców SP7PKI. Z wielkim zaangażowaniem i energią zajmuje się organizacją Okręgowego Biura QSL SP7 od 01.06.1975 roku. QSL Menager Świętokrzyskiego OT03 PZK od 1973 roku. Członek SPDX Club od 30.08.1977 roku.

Posiadacz TOP of Honor Roll # 1 MIXED od 31.03.2004 roku.
Honor Roll MIXED od 31.03.2004r.

Odznaczony odznaką honorową PZK Nr 325/1992r., złotą odznaką PZK nr 24/Z – 2003r.

Osiągnięcia w DXCC stan na dzień 06.01.2015 - MIXED 340 / 352

SP7DQR - Marek Niedzielski

Pierwsza licencja, to licencja nasłuchowa SP7-6363. Będąc uczniem szkoły podstawowej zdał egzamin i w 1969 roku uzyskał licencję i znak SP7DQR któremu wierny jest do dzisiaj. Członek PZK od 1969 roku, działalność w Klubach SP7PZN, SP7KTE, SP7PKI, członek SPDXC od 2001 roku.

Twórca programów logujących:
- DQR Log,
- SWL_DQR_Log
- Cabrillo_gen
- Zawody Barbórkowe
- SPDXContest
- IARU_gen
- SN0HQ Multilog Generator
- SPDXContest_SWL
- SWL_Cabrillo
- Dni Morza

Twórca programów rozliczających zawody od 2002 roku, przygotował między innymi programy do rozliczania następujących zawodów:
- SPDX Contess (CW/SSB i RTTY)
- Dni Morza
- Dzień Łącznościowca
- Zawody Dolnośląskie
- Zawody Barbórkowe
- Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego
- Narodowe Święto Niepodległości
- Zawody Świętokrzyskie
- QRP Contest
- SP CW Sprint
- 40-lecie SP3KEY
- MP ARKI
- WARD
- W Hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944
- Zawody Warszawskie
- Zawody Zamkowe
- Zawody Zegrzyńskie
- SWL IOTA Contest

Twórca programu SPDX Maraton do obsługi sekretariatu SPDXC, QSL manager SP0DXC. Animator ruchu krótkofalarskiego na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego. Wspaniały praktyk, życzliwy, pracowity, otwarty, po osiągnięciu pierwszego celu reaguje na prośby użytkowników programów ciągle rozbudowując o kolejne funkcję.

Osiągnięcia w DXCC stan na dzień 06.01.2015 - MIXED 340 / 349

SP7GAQ - Andrzej Wierzbowski

Przygodę z krótkofalarstwem rozpoczął w końcu lat 60-tych, gdy został członkiem Radio Klubu przy LOK w Pabianicach SP7KAW. Licencję nasłuchowca SP7 3176 i członkowstwo Polskiego Związku Krótkofalowców Oddział PZK w Łodzi uzyskał 24 września 1970r. Po zdaniu egzaminu 14.06.1972r., otrzymał Świadectwo Uzdolnienia, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie radiowe które otrzymał wraz ze znakiem SP7GAQ, który używa do dzisiaj otrzymał w 1973r. Pierwsze QSO nawiązał 21.03.1973r. Uprawnienia operatora klasy "A" posiada od 17.08.1978r. W roku 1980 zmienił miejsce zamieszkania przenosząc się do Piotrkowa Trybunalskiego, wstępując jednocześnie do Klubu Krótkofalowców PZK przy Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - SP7PHI. Sportem DX-owym interesuję się od 1985r. W tym współzawodnictwie osiągnął następujące wyniki:

Posiadacz TOP of Honor Roll # 1 MIXED od 10.02.2003 roku.
Posiadacz TOP of Honor Roll # 1 PHONE od 04.10.2007 roku.

Honor Roll MIXED od 08.03.2001r.
Honor Roll PHONE od 08.03.2001r.
Honor Roll CW od 10.02.2003r.
Honor Roll RSGB – IOTA stan na 01.02.2009r. - 837

Osiągnięcia w DXCC stan na dzień 06.01.2015 - MIXED 305 / 340

SP7GXK Zbigniew Kornatko

Zabawę z radiotechniką rozpoczął w 5 klasie szkoły podstawowej w roku 1967, rok później trafił do klubu SP7PZN Młodzieżowego Domu Kultury przy ul Staszica w Kielcach. po kursie i przygotowaniach zdał egzamin na licencję nasłuchowca SWL w 1969 roku. Licencję SWL z przydzielonym znakiem SP7-6281 otrzymał 9 kwietnia 1969 r. W czerwcu 1972 roku z wynikiem pozytywnym zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia uprawniające do otrzymania zezwolenia na używanie i posiadanie radiostacji amatorskiej kat. I. Zezwolenie takie otrzymał dopiero 7.04.1973r. i znak SP7GXK, któremu wierny jest do dziś. W roku 1975 założył z kolegą Zbigniewem SP7AW Klub Krótkofalowców przy Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, którego był Prezesem do 1986 roku. SP7KTE był wiodącym w województwie klubem krótkofalowców zwłaszcza w dziedzinie DX-owej, szkoleń i aktywności w zawodach. Uczestniczył aktywnie w uruchomieniu i budowie pierwszego przemiennika SR7V (wersja Jodłowy Dwór - RTCN Św. Krzyż). Osobiście dopełniając wszystkich formalności związanych z wydaniem stosownych pozwoleń. Od 1992 roku zajął się własnym stanem posiadanie DXCC, postawił przywiezioną z zagranicy pierwszą w Kielcach fabryczną antenę kierunkową typu "Beam", pomogło to w uruchomieniu sieci wymiany informacji o aktywnościach DX-owych na UKF-owym kanale 144.540 MHz i zaowocowało bogatym stanem posiadania Honor Roll przez kieleckich krótkofalowców. Konstruktor urządzeń krótkofalarskich.

Posiadacz TOP of Honor Roll # 1 MIXED od 05.2006 roku.

Osiągnięcia w DXCC stan na dzień 06.01.2015 - MIXED 340 / 349

SP7TF ex SP7DQN - Jerzy Jakubowski

Członek PZK od 1965r., gdy uzyskał licencję nasłuchowca SP7 6263. Animator ruchu krótkofalarskiego na terenie Kielc i województwa kieleckiego obecnie świętokrzyskiego syn ziemi świętokrzyskiej, związany z Kielcami i Ostrowcem Świętokrzyskim.
1967-1972 SP7PZN MDK Kielce,
1972-1796 SP5PSL kierownik stacji,
SP7DQN/5 w latach 1976-1992,
SP7KME LOK Grojec - kierownik stacji i społeczny klubu,
Posiada znak SP7TF od 1981r., od 1992r. członek klubu SP7PKI

Honor Roll MIXED od 04.10.2007r.

Osiągnięcia w DXCC stan na dzień 06.01.2015 - MIXED 336 / 336