» ŻYCZENIA Z OKAZJI JUBILEUSZU 80 LAT PZK

Jubileusz 80 lat PZK. Z okazji przypadającego dzisiaj jubileuszu 80 lat PZK otrzymaliśmy życzenia od Pana Henryka Milcarza Posła na Sejm RP, Pana Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, Pani Bożentyny Pałki-Koruby Wojewody Świetokrzyskiej i Pana Tomasza Lato Przewodniczącego Rady Powiatu. W imieniu społeczności krótkofalarskiej serdecznie dziękujemy za pamięć i ciepłe słowa skierowane do naszego środowiska.


Życzenia od Pana Henryka Milcarza Posła na Sejm RP

Życzenia od Pana Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce

Życzenia od Pani Bożentyny Pałki-Koruby Wojewody Świętokrzyskiej

Życzenia od Pana Tomasza Lato Przewodniczącego Rady Powiatu» OPERATOR ROKU 2009 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OT PZK - SP7ASZ ANDRZEJ KOJER

Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt przygotowania laudacji na cześć najlepszego operatora ziemi świętokrzyskiej, a równocześnie przyjemność, przedstawienia Państwu jego sylwetki. Honor to dla mnie niemały, ale także zaszczyt. Trzeba na wstępie zauważyć, że Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców po raz pierwszy w historii stał się wnioskodawcą uhonorowania całorocznej pracy swojego członka. Doniosłość chwili, w której przychodzi mi wygłosić mowę pochwalną, jest niezaprzeczalna. Chwila to bowiem szczególna. Oto dziś, 24 lutego, jak każdego roku, obchodzimy święto naszej rodziny krótkofalarskiej, tego to dnia 1930 roku w siedzibie Instytutu Radiotechnicznego w Warszawie powstał Polski Związek Krótkofalowców.

Można by rzec, po co bowiem chwalić kogoś, o kim dobrze wiemy, że żaden chwalca nie potrafi oddać miary jego zasług, że jakby się pięknie o nim nie mówiło, żadne słowa jego godności i kunsztu nie opiszą, że trzeba nie słów, które tylko zniecierpliwienie budzą, ale prawdziwego zrozumienia dla jego czynów i postawy, a te każą nam po prostu pochylić czoła. Kiedy więc myślę o naszym laureacie, nie szukam słów, tylko wskazówki, nauki, a więc chciałabym, o ile to możliwe, pojąć, co w nim jest, co o jego umiejętnościach decyduje, czyli odnaleźć źródła którym się odznacza. Skąd bierze moce, cierpliwość, pokorę by być wzorem, przykładem, który niejednemu może się przysłużyć i niejednego na właściwą operatorską drogę sprowadzić, a taka droga, jak wiemy, jest szczególnie cenna, niestety, stale w naszej społeczności krótkofalarskiej zaniedbywana.


Myślę więc o Andrzeju, i pytam, gdzie czerpiesz siły, które właśnie na takie, a nie inne drogi Cię skierowały. Przypuszczam, że na moje pytanie odpowiedziałbyś krótko, i że właściwie znam Twoją odpowiedź. U źródła tkwi poczucie odpowiedzialności. Mało kto je posiada, a to ono zmusza do konstruktywnego działania. Trzeba wielkiej mądrości i woli i trzeba też mieć stale w oczach te wartości, o których inni już nie pamiętają i których innym brak, ale Ty właśnie jesteś im wierny. Bywają bowiem ludzie mądrzy i sprawiedliwi, ale tak rzadko spotykamy kogoś odpowiedzialnego i prawego. To prawość, jak myślę, jest dla Ciebie Andrzeju drogowskazem, jesteś po prostu człowiekiem odpowiedzialnym i prawym. Myśmy już zapomnieli, co te słowa – odpowiedzialny i prawy - znaczą.

To dzięki Tobie Andrzeju, spiritus movens sukcesów Klubu Krótkofalowców Świętokrzyskiego Oddziału PZK winszuję w imieniu kapituły nagrody jaką jest puchar.

SQ7LQJ Janek