ZAWODY ŚWIĘTOKRZYSKIE 2021

ZAPOZNAJ SIE Z REGULAMINEM ZAWODÓW ŚWIETOKRZYSKICH

Szczegółowa instrukcja konfiguracji programu DQR LOG autorstwa Marka SP7DQR

Wywołanie w Zawodach Świętokrzyskich
ROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2021

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2021 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2020

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2020 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2019

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2019 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2018

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2018 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2017

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2017 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2016

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2016 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2015

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2015 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2014

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2014 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2013

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2013 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2012

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2012 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2011

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2011 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2010

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2010 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2009

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2009 znajdują sie na tej STRONIEROZLICZENIE ZAWODÓW SWIĘTOKRZYSKICH 2008

Wyniki Zawodów Świętokrzyskich edycja 2008 znajdują sie na tej STRONIEInauguracja obchodów 85. lecia powstania PZK oraz 90. lecia IARU.

W dniu 24 lutego br. w CPK Warszawa Praga Południe odbyła się inauguracja obchodów 85 lecia PZK i 90. lecia IARU. Przedstawicielami OT 03 na tej uroczystości byli : Andrzej Kojer SP7ASZ oraz Jerzy Śleżnik SP7CVW.

Gośćmi uroczystości byli: Don Beatie G3BJ Przewodniczący Komitetu Wykonawczego I. Regionu IARU, Pan Bogdan Dombrowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Pan Karol Krzywicki Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ppłk Waldemar Pawluczuk reprezentujący Ministra Obrony Narodowej, st. brygadier Zbigniew Góral zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Włodzimierz Karczewski SQ5WWK reprezentujący Prezesa Ligi Obrony Kraju. Gościem specjalnym była Pani Barbara Gebler - Wasiak Dyrektor Centrum Promocji Kultury Warszawa Praga Południe.

Obchody otworzył Prezes ZG PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG. Powitał zaproszonych gości i przedstawił program tego wieczoru. Po zakończeniu przemówień zaproszonych gości kolejnym elementem były wyróżnienia, podziękowania i nagrody. Wręczono grawertony za działalność społeczną na rzecz PZK . QSL Managerowie Okręgowi PZK w nagrodę za pracę społeczną otrzymali manipulatory telegraficzne specjalnie wykonane na tę uroczystość. Po przerwie kończącej cześć oficjalną uczestnikom spotkania zostały przedstawione trzy prezentacje. Pierwsza z nich o tematyce historycznej opracowana i przedstawiona przez Tomka SP5CCC. Druga dotyczyła ARISS i tematyki około ARISS-owej, a wygłosił ją Armand SP3QFE. Podczas tej prezentacji Armand SP3QFE dokonał wstępnego podsumowania akcji dyplomowej zorganizowanej w związku z aktywnością SSTV z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Trzecia prezentacja dotyczyła naszej działalności na rzecz w łączności rezerwowej, a wygłosił ją Rafał SQ6IYR EmCom Manager PZK. Był czas na serwis fotograficzny i rozmowy prywatne.

Późnym wieczorem wracaliśmy z Prezesem SP7ASZ samochodem do domu.

SP7CVW

RELACJA FOTO - JUBILEUSZ 85-LECIA PZK

DYPLOM ODDZIAŁOWY "ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA"REGULAMIN DYPLOMU "ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA"

Wydawca: Świętokrzyski Oddział Terenowy PZK nr 03 z siedzibą w Kielcach.

Czas wydawania dyplomu: dyplom stały, wydawany bezterminowo.

Warunki uzyskania dyplomu: zalicza się łączności przeprowadzone po 01. 01. 1999 r. ze stacjami pracującymi z terenu województwa świętokrzyskiego, z różnych powiatów. Pasma i emisje dowolne. Nie zalicza się łączności "cross-band", "mixed-mode" oraz przez przemienniki.

Dyplom wydawany jest za łączności z wymienionymi powiatami województwa Świętokrzyskiego.

Dyplom wydawany jest w 3 klasach:
- Podstawowa – za 7 potwierdzonych powiatów
- Klasa II – za 9 potwierdzonych powiatów
- Klasa I – za 14 potwierdzonych powiatów

Koszt dyplomu:
W wersji podstawowej: stacje krajowe - 10 znaczków na list zwykły, dla stacji zagranicznych koszt dyplomu to 6 USD lub 6 kuponów IRC. Nalepki I i II klasa – 4 znaczki na list zwykły, dla stacji zagranicznych koszt nalepki to 2 USD lub 3 kupony IRC.

Zgłoszenia: lista GCR ze skrótami powiatów, potwierdzona przez dwóch nadawców, macierzysty klub lub oddział, wraz z opłatą na adres:

Oddział Świętokrzyski PZK
Wojewódzki Dom Kultury
ul. ks. Piotra Ściegiennego 2
25-033 KIELCE, POLAND

Wykaz powiatów województwa świętokrzyskiego:
01. BU - Busko Zdrój
02. JE - Jędrzejów
03. KW - Kazimierza Wielka
04. KI - Kielce
05. IC - Kielce Miasto
06. OK - Końskie
07. OT - Opatów
08. OS - Ostrowiec Świętokrzyski
09. PI - Pińczów
10. AN - Sandomierz
11. SQ - Skarżysko Kamienna
12. SH - Starachowice
13. TS - Staszów
14. WS - Włoszczowa